Om mig

Jag som driver MAPS, Mariann Andreasson, har över trettio års erfarenhet med hälsoarbete och har vidareutbildat mig inom Pedagogik, Psykologi och Ledarskap.

 

Detta ger mycket goda kunskaper om människans behov, drivkrafter, motivation, beteende. Och hur vi  kan fungera optimalt som ledare, i grupp och som individ.